Σήμα φωτογραφείου
Σήμα φωτογραφείου
Σχεδίαση σήματος φωτογραφείου

Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου

/

ΦΩΤΟ ΡΥΘΜΟΣ

Σχεδίαση λογοτύπου φωτογραφείου.

Στο λογότυπο χρησιμοποίηθηκε η συντομογραφία της λέξης φωτογραφίας σε ελληνικούς χαρακτήρες ώστε να προσδιορίζεται το αντικείμενο της επιχείρησης και υπαρχει γραφισμός στο γράμμα "Φ" για να αποδοθεί η ψηφιακή τεχνολογία.

Η λέξη "ρυθμός" η οποία παραπέμπει στο ρυθμό του κλείστρου του φακού, αποδίδεται μικρότερη σε μέγεθος και με πιο light γραμματοσειρά ώστε να μην καλύπτει  οπτικά τη λέξη "φώτο".

Χρησιμοποίηση διχρωμίας.

λογότυπο