Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου HEALTHY AND EASY
Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου HEALTHY AND EASY
Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου HEALTHY AND EASY

Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου

/

HEALTHY AND EASY

Σχεδίαση λογοτύπου για ιστοσελίδα προϊόντων ευεξίας.

Στο λογότυπο δημιουργήθηκε γραφισμός ενός ανθρώπου χαρούμενου ώστε να υποδηλώνεται το αντικείμενο της εταιρείας.

Χρησιμοποίηση διχρωμίας.

λογότυπο