Εταιρικό σήμα
Εταιρικό σήμα
Λογότυπο εταιρείας

Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου

/

LEFKAS FARM

Σχεδίαση σήματος - λογοτύπου  μονάδας επεξεργασίας τροφίμων.

Δημιουργήθηκε πλαισιομένο σήμα-λογότυπο με απεικόνιση κρέατος προς παραπομπή στο αντικείμενο της επιχείρησης.

Χρησιμοποίηση διχρωμίας. 

λογότυπο