Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου NAIL ART
Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου NAIL ART
Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου NAIL ART

Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου

/

NAIL ART

Σχεδίαση λογοτύπου.

Στο λογότυπο αυτό επιλέχθηκαν δύο αντιφατικές γραμματοσειρές για να αποδωθεί η διαφορετικότητα και η δημιουργικότητα της επιχείρησης στο αντικείμενό της.

Χρησιμοποίηση διχρωμίας.

λογότυπο