Σχεδιασμός σήματος
Σχεδιασμός σήματος
Σήμα ενοικιαζόμενων κατοικιών

Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου

/

PANTHEON & DANAE

Σχεδίαση λογοτύπου ενοικιαζόμενων βιλλών.

Για το λογότυπο επιλέχτηκε ο γραφισμός των αρχικών του ονόματος της επιχείρησης και μια λεπτή γραμματοσειρά σε πεζούς χαρακτήρες ώστε να τονιστούν τα αρχικά.

Χρησιμοποίηση διχρωμίας.

λογότυπο