Σχεδίαση σήματος ιατρού
Σχεδίαση σήματος ιατρού
Λογότυπο ορθοπαιδικού

Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου

/

ΔΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σχεδίαση σήματος - λογοτύπου Χειρουργού Ορθοπαιδικού.

Για το σήμα επιλέχτηκε ο γραφισμός των αρχικών του ονόματος του ιατρού, σε λατινικούς χαρακτήρες, με το δένδρο - σύμβολο της ίασης στην Ορθοπαιδική. 

Χρησιμοποίηση απλής μοντέρνας γραμματοσειράς.

Χρησιμοποίηση διχρωμίας.

λογότυπο