Σχεδίαση λογοτύπου
Σχεδίαση λογοτύπου
Λογότυπο

Σχεδίαση λογοτύπου

/

PLATANIAS LUXURY VILLAS

Σχεδίαση σήματος - λογοτύπου ενοικιαζόμενων βιλλών.

Για το σήμα επιλέχτηκε ο γραφισμός φύλλων πλατάνου λόγω του ονόματος της επιχείρησης.

Στο λογότυπο επιλέχτηκε μια ελαφρώς αυστηρή γραμματοσειρά με κεφαλαίους χαρακτήρες ώστε να τονιστεί η σοβαρότητα και η πολυτέλεια της επιχείρησης.

Χρησιμοποίηση μονοχρωμίας (χρυσό). 

λογότυπο