Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου

/

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

Σχεδίαση λογοτύπου για ψητοπωλείο.

Στο λογότυπο αυτό και σε συνδυασμό και με την επωνυμία, έγινε γραφισμός ενός βασικού προϊόντος που πουλάει η επιχείρηση.

Χρησιμοποίηση διχρωμίας.

λογότυπο